Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Epoksi zemin kaplama , Epoksi zemin , Epoksi kaplama
#1
Läs det senaste numret av Adtollo magaZine.
Läs det senaste numret av Adtollo magaZine.
Profilritning.
Profiler, längsgående vertikala geometrier, .
[h]Skapas i Topocads profilformulär som ingår i Geometrimodulen[/h]Med hjälp av terrängmodeller och/eller punktmoln och en beräknad väglinje i plan skapas terrängprofiler som man sedan ritar profiler på.
Profil- och plandata kan läggas in i profilformuläret för att få bra överblick över ingående komponenter.
De komponenter som kan anges i profilformuläret är:.
Terrängprofiler från terrängmodeller och punktmoln.
Profillinjer för beräknade och inmätta profiler.
Tvärfallsinformation från skevningsfil.
Väglinjens plandata.
Lutningar och radier för profil.
Tangentpunkternas höjd och sektion.
Differens i höjd mellan terrängprofil och beräknad profil.
Differens i höjd mellan olika beräknade profiler.
Differens i höjd mellan olika terrängprofiler.
Areaberäkning i tvärsnittsarea mellan valda profiler.
Uttag av korridor i både plan och profil från väg och profil.
Profilformuläret redovisas direkt i en ritning med hjälp av kommandot att sätta in profilformulär i ritningen.
[h]Vill du lära dig mer om Profilritningar i Topocad?[/h]
Vill du få information om våra nyheter och evenemang.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)